Consensus ...

Wie?

Winny Cuypers, zaakvoerster van Consensus, combineert met het grootste gemak gedrevenheid en grote daadkracht aan vrouwelijke intuïtie. Al jaren staat Consensus Vastgoedmakelaars voor een persoonlijke aanpak, service, enthousiasme en betrouwbaarheid. Hierdoor zal Consensus U bij elke vastgoedtransactie naar een optimaal eindresultaat begeleiden.
 

Wat?

Bent U op zoek naar een landhuis of een residentiële villa?
Heeft U vragen over een bouwperceel of een appartement?
Bij Consensus Vastgoedmakelaars kunt u rekenen op vrijblijvend advies en 100% full service.

Consensus Vastgoedmakelaars is een betrouwbare partner die voor u taxeert, adviseert, publiciteit verzorgt, bezichtigingen begeleidt, de prijsonderhandelingen voert, de overeenkomst opstelt, en indien het een verkoop betreft, begeleidt tot aan de notariële akte, tot de overhandiging van de sleutels.
Het ereloon bedraagt 3% + BTW op de gerealiseerde verkoopprijs, ingeval van verhuur 1 maand huur + BTW.

Waar?

Het gezellige kantoor van Consensus is te vinden in de mooie Bloemenwijk, Wandelweg 40 te Halle-Zoersel. Dit is midden op de as Antwerpen-Turnhout. Ons werkgebied strekt zich dan ook uit over de verschillende gemeentes die op de as aansluiten, alsook ver daarbuiten.
 

U koopt ...

Dromen van dát ene plekje waar je je echt thuis gaat voelen… bijzondere architectuur, veel besproken locaties, verkleinen afstand woon-werkverkeer, gezellige kamers … thuis komen op een nieuwe plek … het boeit iedereen van ons.

Maar hoe begin je eraan als je die droom wil realiseren? Wat zijn je verwachtingen en op welke manier worden die optimaal ingevuld?

Het is het beste te rade te gaan bij een expert uit de streek. Consensus Vastgoedmakelaars gaat samen met U op zoek … vrijblijvend uiteraard!
Via een tal van kanalen zoals onze website, etalage & mailingsystemen houdt Consensus U op de hoogte van het nieuwe aanbod en de ontwikkelingen.

U kan steeds alle informatie van een bepaalde eigendom uit de portefeuille opvragen. Hierbij wordt U ook steeds geïnformeerd over de stedenbouwkundige vergunningen & eventuele uitbreidingsmogelijkheden. Bij een eerste kennismaking met het gewenste eigendom via het bekijken van foto’s en plannetjes, krijgt U al een goed idee over de woning die U wenst te bezoeken.

Deze bezoeken worden altijd begeleid door de zaakvoerster van Consensus Vastgoedmakelaars. Het is voor U goed om te weten dat U op stap gaat met een vastgoedexperte met 20 jaar ervaring 'on the field'.

De dossiers zijn zo opgesteld dat alle gegevens betreffende het eigendom in beschikbaar zijn. Niets staat U nog in de weg om uw lang gezochte woning, appartement, bouwgrond of villa te kopen. Ik sta U bij met de prijsonderhandelingen en zien erop toe dat zowel U als klant enerzijds als onze opdrachtgever anderzijds profiteert van de synergie met win-win resultaten als gevolg.

Ook hier is het belangrijk dat we allemaal tot een ‘CONSENSUS’ komen. De overeengekomen prijs wordt ontegensprekelijk vastgelegd in een geschreven verkoopsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt steeds door de door U gekozen notaris nagekeken alvorens U tekent.
Op aanraden van Consensus Vastgoedmakelaars worden er geen voorschotten geïnd door ons kantoor, maar rechtstreeks betaald aan de notaris van de verkoper. Zo wordt U met een gerust hart nieuwe eigenaar van uw droomwoning.

U verhuurt ...

Vroeger werd er meestal ‘in vertrouwen’ verhuurd. Een A4 papiertje volstond om te noteren wie huurders en verhuurders waren, over welk eigendom het ging en om de afgesproken huurprijs en termijn te bepalen.

Vandaag de dag wordt verhuren echter meer en meer gecompliceerd en Consensus Vastgoedmakelaars ziet het hier ook als een uitdaging om U met hun kennis, ver doorgedreven informatica systemen, tijd, energie & passie voor het vastgoed van dienst te zijn bij het verhuren van Uw eigendom.

Dit alles begint met een kennismakingsgesprek en een vrijblijvende huurwaardebepaling van het eigendom die de basis zal vormen voor het bepalen van de huurprijs in overleg met U als opdrachtgever.Bij het bepalen van de huurwaarde wordt er rekening gehouden met de grootte & ligging van het perceel, de nuttige bewoonbare oppervlakte en de afwerkinggraad van het eigendom.

Het maken van duidelijke afspraken en deze te blijven nakomen, vormen de basis voor Consensus Vastgoedmakelaars om te bemiddelen in vastgoed.
Er wordt dan ook een geschreven opdracht verhuring van diensten ondertekend voor een periode van zes maanden.

Nu begint de commercialisatie van uw eigendom. Alle registers worden opengetrokken om mogelijk geïnteresseerde kandidaat-kopers te laten weten dat Uw eigendom te huur staat.
U kunt deze ook terugvinden op onze website en inkijken op kantoor. Qua publiciteit kan U rekenen op zeer goed opgestelde advertenties met correcte informatie die ook de landsgrenzen overschrijden, zodat voor Uw eigendom een zo groot mogelijk potentieel van kandidaat-huurders bereikt kan worden. De borden die op het eigendom bevestigd worden, zijn uniform en duidelijk herkenbaar.

Bezoeken gebeuren steeds na afspraak en begeleid door de zaakvoerster van Consensus Vastgoedmakelaars. Geïnteresseerde kandidaat-huurder worden achteraf opgevolgd en vóór het tekenen van het huurcontract wordt in de mate van het mogelijke de solvabiliteit van de kandidaat-huurders nagegaan.

Bij het tekenen van het huurcontract wordt naast het betalen van de eerste maand huur + eventuele provisie ook een waarborg gevraagd. Deze waarborg wordt op het einde van de huurceel vrijgegeven inclusief de gekapitaliseerde intresten onder aftrek van de eventuele kosten nadat een goede uitvoering van het huurcontract is vastgesteld.
Consensus Vastgoedmakelaars raden aan een plaatsbeschrijving te laten opmaken door een onafhankelijke expert, zodat er op het einde van de huurovereenkomst geen discussie mogelijk is.

U verkoopt ...

Consensus Vastgoedmakelaars beschouwt het als een uitdaging om U met onze marktkennis, ver doorgedreven informatica systemen, tijd, energie & passie voor vastgoed, van dienst te zijn.

Dit alles begint met een kennismakingsgesprek en een vrijblijvende, waarheidsgetrouwe waardebepaling die de basis zal vormen voor het bepalen van de prijs in overleg met U als opdrachtgever.
Bij de waardebepaling wordt rekening gehouden met de grootte & ligging van het perceel, de nuttige bewoonbare oppervlakte en de afwerkingsgraad van het eigendom. Het is ook belangrijk dat U weet dat een waardepaling eerder een momentopname is, zeker in deze tijd met wisselende markttendensen. Er zijn uiteraard ook tal van subjectieve elementen die de waarde van een onroerend goed kunnen beïnvloeden.

Het maken van duidelijke afspraken en deze te blijven nakomen, vormen de basis voor Consensus Vastgoedmakelaars om te bemiddelen in vastgoed.
Er wordt dan ook een geschreven opdracht verhuring van diensten ondertekend voor een overeengekomen periode.

Nu begint de commercialisatie van uw eigendom. Hierbij wordt een volledig verkoopsdossier opgesteld waarbij alle documenten met betrekking tot uw eigendom, zoals stedenbouwkundige inlichtingen, bodemattest, kadastrale legger en dergelijke meer, worden aangevraagd.
Alle registers worden opengetrokken om mogelijk geïnteresseerde kandidaat-kopers te laten weten dat Uw eigendom te koop staat.
Zowel op onze gebruiksvriendelijke website, Immoweb, Zimmo en andere immosites, kunt U een gedetailleerde beschrijving met meerdere foto’s vinden. De borden die op het eigendom bevestigd worden, zijn uniform en duidelijk herkenbaar.

Qua publiciteit kan U rekenen op zeer goed opgestelde advertenties met correcte informatie die ook de landsgrenzen overschrijden, zodat voor Uw eigendom een zo groot mogelijk potentieel van kandidaat-kopers bereikt kan worden.
Bezoeken gebeuren steeds op afspraak en worden begeleid door de zaakvoerster van Consensus Vastgoedmakelaars. Geïnteresseerde kandidaat-kopers worden achteraf opgevolgd en ik sta zowel U, als opdrachtgever, als de kandidaat-koper bij met de prijsonderhandelingen.

Het is belangrijk dat alle partijen tot een ‘consensus’ komen en elkeen aan de verkoop een goed gevoel overhoudt. Verkopen van een onroerend goed is niet alleen een financiële zakelijke transactie, maar meestal ook een emotionele gebeurtenis.

De overeengekomen prijs wordt ontegensprekelijk vastgelegd in een geschreven verkoopsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt steeds door de door U gekozen notaris nagekeken alvorens U tekent. Op aanraden van Consensus Vastgoedmakelaars worden er geen voorschotten geïnd door hun kantoor, maar rechtstreeks betaald aan de notaris van de verkoper.
Consensus Vastgoedmakelaars garandeert U 100 % full service & begeleiding tot bij de notariële akte. De commissie van Consensus Vastgoedmakelaars wordt ook pas betaald nadat wij onze opdracht volledig hebben vervuld.

Ik kan U echter nog meer vertellen & dat doe ik met genoegen in een oriënterend gesprek.
U bent steeds welkom in ons kantoor gelegen te Halle-Zoersel, Wandelweg 40. In alle discretie.
Ik kijk er naar uit U te mogen verwelkomen!